Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) jest największą polską organizacją skupiającą najwybitniejszych wielopokoleniowych polskich artystów fotografików, przedstawicieli wielu kierunków artystycznych, zajmujących się sztuką fotografii (od fotografii klasycznej aż po awangardę). istnieje od 1947 roku, kontynuuje tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego, zrzeszającego najwybitniejszych artystów międzywojennej Polski. Po II wojnie Jan Bułhak stał na czele założycielami ZPAF. Obecnie ZPAF zrzesza w trzynastu Okręgach blisko siedmiuset fotografów działających w Polsce i za granicą.

Okręgu Kujawsko - Pomorski ZPAF zrzeszający 22 członków mieści się w Toruniu przy ulicy Różanej 1, gdzie siedziba okręgu połączona jest z galerią wystawienniczą. Członkowie okręgu zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach, tworzą wystawy indywidualne, są członkami jury na międzynarodowych konkursach fotograficznych.

 

 

Statutowe cele działania Związku Polskich Artystów Fotografików:

 • Wszechstronny rozwój twórczości fotograficznej, obejmującej także nowe formy zapisu
  i przekazu obrazu;
 • Współuczestnictwo w kształtowaniu polityki kulturalnej państwa;
 • Działanie na rzecz ochrony swobody wypowiedzi twórczej;
 • Kształtowanie zasad etyki zawodowej;
 • Ochrona dorobku polskiej fotografii, a także upowszechnianie jej w kraju i za granicą;
 • Inicjowanie systemowych rozwiązań prawnych zapewniających warunki do wykonywania zawodu
  artysty fotografika w oparciu o status twórcy;
 • Działanie na rzecz rozwoju mecenatu artystycznego;
 • Zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych praw autorskich;
 • Popularyzacja i wspieranie działań służących rozwijaniu twórczej fotografii, promowanie
  osiągnięć oraz badań naukowych i technicznych w jej zakresie.