Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) jest największą polską organizacją skupiającą najwybitniejszych wielopokoleniowych polskich artystów fotografików, przedstawicieli wielu kierunków artystycznych, zajmujących się sztuką fotografii (od fotografii klasycznej aż po awangardę). istnieje od 1947 roku, kontynuuje tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego, zrzeszającego najwybitniejszych artystów międzywojennej Polski. Po II wojnie Jan Bułhak stał na czele założycielami ZPAF. Obecnie ZPAF zrzesza w trzynastu Okręgach blisko siedmiuset fotografów działających w Polsce i za granicą.

Okręg Kujawsko-Pomorski ZPAF powstał w 1953 roku w Bydgoszczy i nosił nazwę Okręgu Bydgoskiego. Po przeniesieniu siedziby do Torunia zmienił nazwę na Okręg Toruńsko-Bydgoski ZPAF. 
W międzyczasie zmieniał się podział administracyjny i Okręg obejmował jedno a czasami nawet trzy województwa. Od początku istnienia lista członków Okręgu obejmuje 43 osoby. Działało w nim wielu wybitnych twórców fotografii, dla których Okręg był miejscem pracy twórczej i takich, dla których był on początkiem drogi artystycznej realizowanej w innych miejscach i w innych krajach często również na polu nauki. Jednym z przykładów takich działań jest działająca w Toruniu w latach 60-tych Grupa „Zero-61”.

Obecnie od roku 2014 siedziba Okręgu mieści się w Toruniu przy ulicy Różanej 1, a Okręg nosi nazwę Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF. Lokal został odremontowany i wyposażony częściowo siłami własnymi członków Okręgu oraz w znacznym stopniu dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń. Zmiana siedziby Okręgu z lokalu mieszczącego się przy ulicy Podmurnej na lokal przy ulicy Różanej 1 umożliwiła organizację wystaw, szkoleń i warsztatów, jak również projektów realizowanych we współpracy z Gminą Miasta Toruń. Na przestrzeni ostatnich lat w nowej siedzibie zaprezentowano do stycznia 2019 roku 28 wystaw autorów z Okręgu Kujawsko-Pomorskiego, jak również artystów z innych miast Polski oraz z krajów europejskich. Odbyły się również warsztaty i szkolenia dedykowane nie tylko członkom Związku, ale również wszystkim miłośnikom fotografii. 

 

Okręgu Kujawsko - Pomorski ZPAF zrzesza obecnie 22 członków. Członkowie okręgu zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach, tworzą wystawy indywidualne, są członkami jury na międzynarodowych konkursach fotograficznych.

 

 

Statutowe cele działania Związku Polskich Artystów Fotografików:

 • Wszechstronny rozwój twórczości fotograficznej, obejmującej także nowe formy zapisu
  i przekazu obrazu;
 • Współuczestnictwo w kształtowaniu polityki kulturalnej państwa;
 • Działanie na rzecz ochrony swobody wypowiedzi twórczej;
 • Kształtowanie zasad etyki zawodowej;
 • Ochrona dorobku polskiej fotografii, a także upowszechnianie jej w kraju i za granicą;
 • Inicjowanie systemowych rozwiązań prawnych zapewniających warunki do wykonywania zawodu
  artysty fotografika w oparciu o status twórcy;
 • Działanie na rzecz rozwoju mecenatu artystycznego;
 • Zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych praw autorskich;
 • Popularyzacja i wspieranie działań służących rozwijaniu twórczej fotografii, promowanie
  osiągnięć oraz badań naukowych i technicznych w jej zakresie.