Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom - nagrodzony Medalem Tymona Niesiołowskiego - uzyskała w 1997 roku w Pracowni Projektowania Graficznego. Od tego roku jest też pracownikiem Zakładu Plastyki Intermedialnej UMK, obecnie z tytułem doktora habilitowanego na stanowisku adiunkta, gdzie prowadzi zajęcia w ramach Pracowni Fotografii i Pracowni Interdyscyplinarnej.


Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych i ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. w Niemczech, USA, Kanadzie, Australii, Chinach, Tajlandii). Laureatka nagród i wyróżnień. Zajmuje się fotografią, grafiką warsztatową i cyfrową, witrażem, szkłem artystycznym, jak również działaniami na pograniczu różnych dyscyplin artystycznych.