Zainteresowała się fotografią w połowie lat 80-tych. Zamiana obrazu oglądanego na matówce aparatu fotograficznego na czarno-biały negatyw, a następnie powiększanie optyczne przy czerwonym świetle ciemni fotograficznej pobudziły wyobraźnię. Dużą motywacją do dalszej pracy była nagroda uzyskana w latach osiemdziesiątych na konkursie „Ifo scanbaltic” w Rostoku. Lata 90 to skok techniczny i kreacyjny. Pasja do fotografii, nabyte umiejętności redaktora technicznego zaowocowały w pracy grafika. Rezultatem tego obszaru aktywności jest kilkaset wydawnictw oraz albumów często nagradzanych na konkursach wydawniczych. Fascynacja fotografią czarno-białą zaowocowała nagrodami i wyróżnieniami na międzynarodowych konkursach fotograficznych. Powstanie Świata Wirtualnego i możliwości projektowania stron i wydawnictw elektronicznych zainspirowały Jadwigę do pracy w tym kierunku. Jako webmaster projektuje i zarządza kilkunastoma portalami internetowymi. 

Rozwój technik cyfrowych i technik łączenia obrazu fotograficznego z elementami graficznymi oraz samej cyfrowej postprodukcji fotografii wyzwoliły u Jadwigi olbrzymie pokłady wyobraźni poparte doskonałym warsztatem. Rezultatem tych działań jest duża ilość wspólnych projektów realizowanych z Markiem, w których to coraz częściej następował podział działań pomiędzy etap zdjęciowy i postprodukcję. Wydawane wspólnie albumy, których opracowanie graficzne jest dziełem Jadwigi zdobywały nagrody na konkursach i festiwalach zarówno w Polsce jak i za granicą. Realizując się w zakresie fotografii jak i projektowania graficznego tworzy i realizuje z Markiem unikalne projekty fotograficzne związane z różnorodnymi rodzajami fotografii panoramicznej. Efektem ich wspólnej pracy są projekty panoram stereoskopowych, w podczerwieni i gigapixelowych, a ostatnio lotniczych z wykorzystaniem Drona.