Artysta fotografik, doktor sztuki filmowej, fotografią zajmuje się od czasów studenckich, kiedy za namową kolegów rozpoczął dokumentowanie życia studenckiego. Fascynacja aparatem, możliwościami kreacyjnymi fotografii i przyjemnością jakiej dostarcza tworzenie obrazu fotograficznego spowodowały, że to fotografia stała się najważniejszą pasją jego życia. Pod koniec lat osiemdziesiątych ukończył Studium Fotografii i po zdaniu egzaminu przed Radą Artystyczną ZPAF uzyskał tytuł Artysty Fotografika, zostając członkiem ZPAF. Od tamtego czasu uprawia czynnie fotografię artystyczną łącząc ją z fotografią reklamową.

W latach 2000 i 2002 broni dyplomy w Wielkiej Brytanii, kolejno w The Master Photographers Association (MPA) i The British Institute of Professional Photographers (BIPP) uzyskując dyplomy II stopnia i tytuł Associateship MPA i BIPP. W roku 2002 jako absolwent BIPP broni dyplomu w nowopowstałej europejskiej organizacji zrzeszającej narodowe organizacje fotograficzne z Europy - Federation of European Photographers. Otrzymuje tam dyplom Qualified European Photograher w zakresie fotografii reklamowej. Dyplom ten ułatwił nawiązanie współpracy z wydawnictwami i agencjami w Europie.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ulega fascynacji panoramami fotograficznymi, które to wypełnią jego i żony Jadwigi, z którą „pracuje od zawsze” dużą część artystycznego i komercyjnego uprawiania fotografii. Panoramy rozpoczęły się od panoram wykonywanych na slajdach, a następnie już cyfrowo.

Artysta wraz z żoną Jadwigą są autorami wystaw i wydawnictw opartych na panoramach cyfrowych w świetle widzialnym, w podczerwieni, giga panoramach oraz panoramach stereoskopowych zrealizowanych w postaci pierwszego w świecie albumu oraz wystawy.

Pracując we własnym studio tworzy cykle i projekty fotograficzne prezentowane w Polsce i w wielu krajach Świata. Bierze czynny udział w konkursach fotograficznych. Rezultatem tych działań jest ponad 120 nagród, medali i wyróżnień, w tym osiem Brytyjskich Statuetek Oskara oraz w 2012 roku klasyfikacja artysty jako trzeciego panoramisty świata. Za pomocą fotografii realizuje również projekty głęboko humanistyczne odwołujące się do czasów współczesnych i poruszające problemy relacji wolności i iluzji bezpieczeństwa, jak również zagrożeń wynikających z rozwoju bezzałogowych statków powietrznych. Rezultatem tych działań jest skończony sukcesem przewód doktorski na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej w PWSFTviT w Łodzi.

Marek Czarnecki bierze udział jako juror w europejskich i chińskich konkursach fotograficznych, jest również zapraszany na wykłady i warsztaty z dziedziny fotografii reklamowej, artystycznej i panoramicznej, które prowadzi w języku angielskim i rosyjskim. Od 2011 do 2018 roku jest członkiem Prezydium ZG ZPAF kolejno jako członek zarządu i wiceprezes. Od 2013 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF. Realizuje projekty artystyczne oparte na obserwacji szybko zmieniającego się świata, jak i na własnych przeżyciach, przemyśleniach i doznaniach.