Po latach poszukiwań w dziedzinie aktu studyjnego, zakończonych licznymi wystawami indywidualnymi, udziałem w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz publikacją (wyd. Helion 2011) książki „Fotografia Obnażona”, poświęcił się całkowicie poznawaniu i popularyzacji technik historycznych i szlachetnych.

Autor wydawanych w języku polskim i angielskim podręczników poświęconych fotografii aktu, klasycznej fotografii czarno-białej i technikom historycznym oraz publikacji poświęconych zagadnieniom konserwacji i odtwarzania dawnych fotografii, a także pierwszego w Polsce albumu fotograficznego wykonanego w całości w technice ambrotypii „Wesele Kaszubskie wg I. Gulgowskiego”. Założyciel Trójmiejskiej Szkoły Fotografii oraz Szlachetnej Fotografii. Twórca międzynarodowego konkursu fotograficznego Then & Now. 


Zajmuje się przede wszystkim fotografią krajobrazową i dokumentalną oraz rekonstrukcjami historycznymi, a także aktem kobiecym. W swej fotografii korzysta wyłącznie z historycznych i szlachetnych technik fotograficznych takich, jak technika olejna, gumowa, pigmentowa, mokry kolodion, platynotypia, odbitka albuminowa, talbotypia i wiele innych. Jego wykonane w technikach historycznych prace były wystawiane w kraju i za granicą oraz nagradzane w krajowych i międzynarodowych konkursach fotograficznych. Wykonuje także odbitki na potrzeby muzeów i badań konserwatorskich.