Artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Urodzony w 1956 roku. Wykształcenie średnie techniczne TME Toruń 1976, wyższe humanistyczne UMK 1982, ukończył Studium Fotografiki przy Oddziale Toruńsko – Bydgoskim ZPAF 1985.

W latach 2008-2011 Prezes Zarządu Okręgu Toruńsko-Bydgoskiego ZPAF, w latach 2014-2017 Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF. Większość życia spędził w Toruniu, obecnie mieszka na wsi. Autor kilkunastu wystaw indywidualnych, uczestnik i kurator wystaw zbiorowych oraz prezentacji najwybitniejszych fotografików polskich w Toruniu. Nauczyciel fotografii od 1975 roku, w latach 2007 - 2014 organizator i uczestnik licznych plenerów fotograficznych w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu. Stosuje różnorodne techniki fotografii analogowej i cyfrowej. Zajmuje się głównie fotografią portretową i pejzażem, wykonuje fotomontaże, fotografuje zabytki techniki. Projekt autorski „Kres jazdy parowozu” realizuje od 1987 r. do chwili obecnej. Co jakiś czas przedstawia kolejne etapy rozwoju projektu w formie wystaw fotograficznych oraz publikuje artykuły i opracowania, ukazujące trwałe zmiany polskiego krajobrazu kulturowego. Jego zdjęcia znajdują w kilkudziesięciu publikacjach oraz na kilku stronach internetowych.

Poeta, autor trzech zbiorów poezji: „Robinia” (1980), „Nawet w jej oczach nie ma mojej twarzy”, (1984), „Rzecz jasna” (1999). Autor ponad sześćdziesięciu artykułów nt. historii fotografii
i najnowszych trendów w fotografii artystycznej i sztuce współczesnej. Od marca 2015 roku prowadzi comiesięczne wykłady pt. „Sztuka fotografii” w WOAK w Toruniu.