Urodzony w 1955 roku w Olecku. Zajmuje się fotografią kreacyjną, społeczną, dokumentalną oraz alternatywnymi technikami fotograficznego obrazowania. Od 1985 roku należy do ZPAF, w którym pełnił funkcję Prezesa Zarządu Okręgu Toruńsko-Bydgoskiego w latach od 1996 do 2008. W latach 2014 -2017 członek Rady Artystycznej Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie. W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauki w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej grafika, na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi a habilitację w dziedzinie Sztuk Filmowych w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi w 2016 roku. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od 1987 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z fotografii na kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Ostatnie wystawy indywidualne: Ikonografie przeszłości (galerie niezależne, Białoruś 2006 – 2007), Znaki tożsamości kresów wschodnich (Muzeum Historii Fotografii, Bydgoszcz 2007), Czarno – biała, kolorowa Ukraina ( Toruń UMK 2008), Fotografie (Dom Muz, Toruń 2008), Kresy z lat 2005 – 2008 (Galeria Fotografii B&B, Bielsko – Biała 2008), Andaluzja (Galeria Poczta, Bydgoszcz 2008), Danieli świat zatrzymany (Galeria nad Wisłą, Toruń 2011), Ludzie / Miejsca / Znaki (Muzeum Okręgowe, Suwałki 2013 ), Po drodze (Galeria prawdziwej sztuki im. Andrzeja Legusa, ROK ,,Mazury Garbate”, Olecko 2013), Z mojego archiwum PRL (Galeria Autorska J. Kaji i J. Solińskiego, Bydgoszcz 2014), Czas Zatrzymany (Biała Synagoga, Sejny 2014), Patrząc na Kresy (Muzeum Historyczne, Sanok 2014), Znaki Pamięci (Dom Kultury Polskiej w Wilnie 2015).

Laureat dyplomu i medalu im. Jana Bułhaka za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie fotografii na 50-lecie ZPAF. Współautor Antologii Fotografii Polskiej pod redakcją Jerzego Lewczyńskiego (1999). Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010). Jego prace są w zbiorach Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Okręgowym w Toruniu i Bydgoszczy.