Okręg Kujawsko - Pomorski ZPAF zorganizował w listopadzie 2016 roku podczas trwającego ŚWIATOWEGO DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI szkolenie  z zakresu prawa autorskiego dla każdego kto tworzy obraz lub dokonuje jego zakupu. Szkolenie miało za zadanie popularyzację zagadnień prawa autorskiego wśród Twórców jak i odbiorców utworu fotograficznego oraz nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat dochodzenie swoich praw w zakresie naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych.

Szkolenie „Podstawy prawne ochrony praw autorskich” poprowadziła radca prawny Marta Kaczan – Parchimowicz. Szkolenie składało się z dwóch paneli tematycznych.

 

PANEL 1 - PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRAW AUTORSKICH

1. Czym jest utwór, w tym utwór fotograficzny.
2. Autorskie prawa osobiste.
3. Autorskie prawa majątkowe.
4. Droit de suite.
5. Dozwolony użytek.
6. Czas trwania autorskich praw majątkowych.
7. Przejście praw majątkowych.
8. Umowy z zakresu prawa autorskiego.
9. Ochrona autorskich praw osobistych.
10. Ochrona autorskich praw majątkowych.
11. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi (OZZ)
12. Odpowiedzialność karna.

 

PANEL II - DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH W PRAKTYCE. KAZUSY.

1. Naruszenie praw autorskich - kwestie dowodowe.
2. Procesowe środki ochrony praw autorskich:
   - roszczenie informacyjne
   - zabezpieczenie dowodów
   - zabezpieczenie roszczeń
   - zawezwanie do próby ugodowej
3.Przedawnienie roszczeń.
4. Odszkodowanie. Odszkodowanie a Taryfikator ZPAF. Zadośćuczynienie.
5. Czy warto dochodzić ochrony swoich praw autorskich.
6. Kazusy.

 

Szkolenie dofinansowane ze środków Miasta Toruń.