Techniki szlachetne w fotografii: 
ambrotypie i zagadnienia związane
z platynotypią i palladotypią .

 

Część 1 - Alternatywne techniki fotograficzne

 - Czy współczesne wybory są powrotem do przeszłości (tradycji)

 - Czy wygląd oryginału jest ważny?

 - Opis zastosowanych technologii i technik

 - Odbitka stykowa

 - Cyfrowy negatyw

 - Krzywa charakterystyczna

 - Wykaz materiałów wykorzystanych do wykonania powiększeń

 - Możliwe zastosowania kreatywne (twórcze)

 

   

Część 2 - Zapoznanie z mokrą płytą kolodionową

- Rys historyczny i przebieg procesu tworzenia obrazu.

- Wykorzystane materiały

- Wykaz użytego sprzętu fotograficznego

- Oświetlenie i eskpozycja

- Obróbka chemiczna

- Wykończenie i archiwowanie płyt

 

Warsztaty poprowadzone przez : Raimo Lielbriedis i Maris Locmelis (Łotwa)