Związek Polskich Artystów Fotografików zrzesza najwybitniejszych w Polsce artystów, zajmujących się sztuką fotografii. Okręg Kujawsko-Pomorski ZPAF jest częścią ogólnopolskiej struktury, z siedzibą w Toruniu. Okręg aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta Torunia oraz regionu Kujawsko-Pomorskiego, organizuje wystawy fotografii indywidualne i zbiorowe, uczestniczy w projektach artystycznych, tworzy wydawnictwa towarzyszące wystawom.  Działania okręgu są w dużym stopniu wspierane przez Miasto Toruń. 

Okręg Kujawsko-Pomorski zrzesza obecnie 23 członków.