Susan Sontag w swoim znakomitym a dziś już niemal kultowym zbiorze esejów napisała, że siła oddziaływania fotografii wynika z demokratyczności tego medium. Czas, który upłynął od powstania książki "O fotografii", umocnił to stwierdzenie. Dziś w dobie ekspansji technologii zapisu obrazów, praktycznie każdy w jakimś stopniu jest fotografem, każdy z fotografii korzysta.

Co zatem jest wyróżnikiem dla twórczości członków ZPAF?

W moim odczuciu jest to przede wszystkim świadomość złożoności zjawisk, towarzyszących dystrybucji obrazów fotograficznych. Prace prezentowane na wystawach to w istocie przekrój postaw twórczych, ukazujący sposoby użycia obrazów technicznych - jak jeden z teoretyków ubiegłego stulecia nazwał wielką rodzinę obrazów,  których rodowód  tkwi w fotografii. (Marek Noniewicz)Kilka faktów z historii.

- Pierwszym członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików naszego regionu został Alojzy Czarnecki w 1947 r.
   Powołał on Klub Miłośników Fotografii w Toruniu, do którego od początków istnienia należeli również fotograficy bydgoscy.

- Po zmianie statutu i nazwy na Związek Polskich Artystów Fotografików w 1953 roku powstaje Okręg Bydgoski, który funkcjonuje
   do 1976 roku. W tym roku przekształca się w Okręg Toruńsko - Bydgoski ZPAF

- Od  1973 roku siedziba Okręgu mieści się w Toruniu przy ul. Podmurnej 5. 

- Ostatnia  wystawa  została otwarta w Małej Galerii Fotografiki przy ulicy Podmurnej w 2008 roku,
   a uczestniczyło w niej wówczas 24 członków Okręgu Toruńsko - Bydgoskiego, z których każdy wystawiał jedną pracę.

- W 2013 roku Okręg Toruńsko - Bydgoski ZPAF zmienia nazwę na Okręg Kujawsko - Pomorski Związku Polskich Artystów Fotografików.

- 10 czerwca 2015 roku przy ulicy Różanej 1 w Toruniu wznawia swoją działalność Mała Galeria Fotografii ZPAF, w której to galerii
   mieści się również nowa siedziba Okręgu Kujawsko - Pomorskiego ZPAF.

 

 

Poniżej kilka migawek z historii naszego okręgu.

 

2008  MGF - Toruń "Chłopcy nie bawią się lalkami"

 

2002 MGF - Hartwig

 

 

 

2002 - MGF  - "Kuchta retrospektywa"

 

 

1991 MGF - Bułhak recenzje

 

 

1981 MGF - IV wystawa Rh plus 02

 

 

Andrzej Różycki przed pomnikiem krytyka

 

 

 

1976  MGF - II wystawa grupy Er ha +

 

 

1954 - Katalog wystawy fotografiki członków ZPAF okręgu bydgoskiego

 

  

 

Ekspozycja wystawy

 

 

 

 

Recenzja

 

  

 

1953 - Katalog wystawy fotografiki członków ZPAF okręgu bydgoskiego

  

 

1947 - Katalog wystawy zbiorowej Alojzego Czarneckiego