HISTORIA 

Preambuła Statutu Związku Polskich Artystów Fotografików stwierdza: „Związek Polskich Artystów Fotografików (nazwa od 28.06.1952 r.) zarejestrowany został 10.02.1947 roku jako Polski Związek Artystów Fotografów. Związek opiera się na tradycjach Fotoklubu Polskiego istniejącego w latach 1929-1939 i jest spadkobiercą jego idei artystycznych.”

Pierwszym członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików naszego regionu został w 1951 roku Alojzy Czarnecki, który w 1947 r. powołał Klub Miłośników Fotografii w Toruniu, do którego od początków istnienia należeli również fotograficy bydgoscy. Po zmianie statutu i nazwy na Związek Polskich Artystów Fotografików w 1953 roku powstaje Okręg Bydgoski, który funkcjonuje do 1976 roku. W tym roku przekształca się w Okręg Toruńsko-Bydgoski ZPAF.

Od 1973 roku siedziba Okręgu mieściła się w Toruniu przy ul. Podmurnej 5, gdzie zaprezentowano w niej wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Ostatnia wystawa w Małej Galerii Fotografiki przy ulicy Podmurnej została otwarta w 2008 roku, a uczestniczyło w niej wówczas 24 członków Okręgu.

 

 

WSPÓŁCZESNOŚĆ

W 2013 roku Okręg Toruńsko-Bydgoski ZPAF zmienia nazwę na Okręg Kujawsko-Pomorski Związku Polskich Artystów Fotografików. W dniu 10 czerwca 2015 roku przy ulicy Różanej nr 1 w Toruniu wznawia działalność wystawienniczą Mała Galeria Fotografii ZPAF, w której to galerii mieści się również nowa siedziba Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF. Uroczystego otwarcia Małej Galerii Fotografii dokonali Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski oraz Vice Prezes Zarządu Głównego, Prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF Marek Czarnecki. Otwarciu galerii towarzyszyła wystawa zbiorowa członków Okręgu Kujawsko-Pomorskiego oraz pokonkursowa wystawa „Świąteczna iluminacja świetlna miasta”.
Kilka faktów z historii.

- Pierwszym członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików naszego regionu został Alojzy Czarnecki w 1947 r.
   Powołał on Klub Miłośników Fotografii w Toruniu, do którego od początków istnienia należeli również fotograficy bydgoscy.

- Po zmianie statutu i nazwy na Związek Polskich Artystów Fotografików w 1953 roku powstaje Okręg Bydgoski, który funkcjonuje
   do 1976 roku. W tym roku przekształca się w Okręg Toruńsko - Bydgoski ZPAF

- Od  1973 roku siedziba Okręgu mieści się w Toruniu przy ul. Podmurnej 5. 

- Ostatnia  wystawa  została otwarta w Małej Galerii Fotografiki przy ulicy Podmurnej w 2008 roku,
   a uczestniczyło w niej wówczas 24 członków Okręgu Toruńsko - Bydgoskiego, z których każdy wystawiał jedną pracę.

- W 2013 roku Okręg Toruńsko - Bydgoski ZPAF zmienia nazwę na Okręg Kujawsko - Pomorski Związku Polskich Artystów Fotografików.

- 10 czerwca 2015 roku przy ulicy Różanej 1 w Toruniu wznawia swoją działalność Mała Galeria Fotografii ZPAF, w której to galerii
   mieści się również nowa siedziba Okręgu Kujawsko - Pomorskiego ZPAF.

 

 

Poniżej kilka migawek z historii naszego okręgu.

 

2008  MGF - Toruń "Chłopcy nie bawią się lalkami"

 

2002 MGF - Hartwig

 

 

 

2002 - MGF  - "Kuchta retrospektywa"

 

 

1991 MGF - Bułhak recenzje

 

 

1981 MGF - IV wystawa Rh plus 02

 

 

Andrzej Różycki przed pomnikiem krytyka

 

 

 

1976  MGF - II wystawa grupy Er ha +

 

 

1954 - Katalog wystawy fotografiki członków ZPAF okręgu bydgoskiego

 

  

 

Ekspozycja wystawy

 

 

 

 

Recenzja

 

  

 

1953 - Katalog wystawy fotografiki członków ZPAF okręgu bydgoskiego

  

 

1947 - Katalog wystawy zbiorowej Alojzego Czarneckiego