Sesja wykonana w Piekarni Wojciecha Kowalskiego w ramach projektu realizowanego przez Okręg Kujawsko-Pomorski ZPAF pt. "Chronione branże obszaru staromiejskiego Torunia w obiektywie artystów fotografików"

Autor zdjęć: Andrzej Skowroński

 


 

PIEKARZ - Historia tego rzemiosła sięga średniowiecza, kiedy miał miejsce rozkwit piekarnictwa. Zawód piekarza cieszył się wówczas prestiżem i bardzo dużym szacunkiem społecznym. Chleb gościł w każdym domu jako podstawowy artykuł spożywczy. Piekarze wymyślali nowe receptury i najwymyślniejsze kształty. Z czasem asortyment się rozwijał i pojawiały się nowe produkty. W wielowiekowej historii piekarstwa dopiero wiek XX wprowadził istotne zmiany i mechanizację, ale nadal w zakładach rzemieślniczych wyrabianie ciasta, załadunek do pieca, wypalanie odbywało się i odbywa przy użyciu ludzkiej siły i pracy rąk, a stare niezmienne receptury nadal są używane. Niestety poważnym zagrożeniem dla tej tak ważnej branży rzemieślniczej podtrzymującej tradycje staje się rozwijająca produkcja masowa.tej tak ważnej branży staje się produkcja masowa.