Zapraszamy do Małej Galerii Fotografii ZPAF na wystawę "JERZY RIEGEL ARTYSTA FOTOGRAFII BROMOSREBROWEJ"

Wernisaż wystawy w dniu 28 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 18:00.

Wystawa będzie czynna od środy do soboty w godzinach:

środa - piątek   12:00 do 18:00

sobota               10:00 do 14:00

 

O AUTORZE

Riegel jest niekwestionowanym autorytetem jako klasyk polskiej fotografii artystycznej, zajmujący się czarno – białą fotografią srebrową. Najbardziej znane i rozpoznawalne w kraju i na świecie są jego izohelie – specjalna, słusznie jeszcze niedawno nazywana szlachetną, tonorozdzielcza technika fotografii pozytywowej. Technika ta została opracowana w 1932 r. przez polskiego uczonego, profesora Witolda Romera (1900 – 1967). Polega ona na wykonywaniu pozytywów złożonych z kilku stopni szarości, ostro od siebie rozgraniczonych, bez płynnych przejść. Wymaga kilkakrotnego kopiowania negatywów na poligraficznych błonach pozytywowych, przy różnym czasie naświetlania każdego pozytywu. Tych kopii wykonuje się tyle, ile tonów (stopni szarości) ma zawierać końcowy pozytyw. Z tak otrzymanych kopii wykonuje się następnie kontrnegatywy na kontrastowej błonie poligraficznej, następnie z kilku kontrnegatywów wykonuje się również kontrastowe pozytywy, które tym razem kopiuje się na bardzo miękkiej błonie i wywołuje miękko. Ostatecznie powstałe w ten sposób drugie kontrnegatywy, po złożeniu ich razem i dokładnym pokryciu konturów obrazu powiększa się na papier fotograficzny otrzymując końcowy fotogram. Jest to proces żmudny i wymagający nie tylko precyzji, ale znajomości fotometrii i zasad reprodukcji, czyli wykształcenia poligraficznego posiadanego przez J. Riegla. Klasyczna izohelia czarno – biała i współczesna izohelia barwna dają zadziwiające efekty, których nie można uzyskać cyfrowymi technikami fotograficznymi, ujawniając ukryte przed oczyma laika wszechobecne rytmy, zarówno Natury, jak i wytworów ludzkich rąk. Izohelia wymusza na artyście pewne rozwiązania formalne jego zdjęć, w tym bazowanie na silnych kontrastach walorowych, z tendencją do statycznej kompozycji, opartej zwykle na poszukiwaniu złotego podziału prostokąta, co jest wyraziste szczególnie przy fotografii architektury. Ale w swoim dorobku ma J. Riegel nie tylko fotografie architektury i pejzaże, godne podziwu są jego portrety zarówno te bromosrebrowe, jak i wykonane izohelią. Chętnie stosuje tonowanie fotogramów, najczęściej jest to sepia o ciepłych odcieniach, upodobniająca wielkoformatowe powiększenia wystawowe do grafiki warsztatowej.

Jerzy Riegel urodził się 10 stycznia 1931 r. w Bydgoszczy, w swoim miejscu na Ziemi mieszka do dnia dzisiejszego. Tu ukończył szkołę powszechną, uczył się Publicznej Średniej Szkole Zawodowej nr 1, pracując jednocześnie w Zakładach Graficznych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Po 3 latach nauki na Wydziale Poligraficznym uzyskał kwalifikacje fotochemigrafa i na takim stanowisku pracował w Zakładach Graficznych do 1962 r. W 1958 r. poślubił Mariannę Bartynę, z którą ma dwie córki: Małgorzatę (1959) i Annę (1964). W latach 1962 – 1972 był zatrudniony w Drukarni Map Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, w 1965 r. otrzymał dyplom mistrza fotografii reprodukcyjnej. W 1972 r. powrócił do Zakładów Graficznych, gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1988 r.

W 1951 r. kupił pierwszy aparat fotograficzny Agfa Synchro Box formatu 6 x 9 cm i zaczął swoją przygodę z fotografią. Po wojnie w Bydgoszczy zaistniało prężne środowisko artystyczne, skupiające wybitnych rzemieślników i artystów fotografików, członków Okręgu Bydgoskiego Związku Polskich Artystów Fotografików: Jerzego Dulewicza, Jan Kiepuszewskiego, Zofię Kiepuszewską i Piotra Wiszniewskiego. Na początku lat 1960. poligraficzny profesjonalizm i fotograficzna pasja Jerzego Riegla znalazły uznanie w oczach wybitnego artysty grafika i poligrafika Zygfryda Gardzielewskiego oraz jego żony Janiny, artysty fotografika. J. Riegel został przyjęty do ZPAF w 1967 r. i zaczął częściej bywać w Toruniu, zwłaszcza po utworzeniu w naszym mieście siedziby Okręgu Toruńsko – Bydgoskiego w 1975 r. Uczestniczył we wszystkich wystawach okręgowych ZPAF po 1967 r. w Toruniu. W 1987 r. uzyskał uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki rzeczoznawcy dzieł sztuki współczesnej w zakresie fotografii. Większość swoich zdjęć J. Riegel wykonał lustrzanką Pentacon Six TL na negatywach 6 x 6 cm. Zaprezentował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz prywatnych w kraju i zagranicą. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za twórczość fotograficzną i poligraficzną, ostatnio otrzymał zasłużony Srebrny Medal Gloria Artis. Jerzy Riegel jest osobistością cenioną i powszechnie szanowaną i lubianą, nie tylko przez artystów fotografii, ale i artystów malarzy, grafików, rzeźbiarzy, bydgoskich i toruńskich. Oraz poetów, gdyż sam jest-bywa poetą obrazu fotograficznego.

(tekst: Stanisław Jasiński)