KATALOG WYSTAWY 
do pobrania (PDF)

 


 

 

Wystawa:
CHRONIONE BRANŻE OBSZARU STAROMIEJSKIEGO TORUNIA
             W OBIEKTYWIE ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW

Autorzy:
Jacek Chmielewski, Marek Czarnecki, Zbigniew Filipiak, Stanisław Jasiński, Jacek Kutyba, Justyna Rojek, Andrzej Skowroński

Miejsce: 
Mała Galeria Fotografii Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF w Toruniu ul. Różana 1 
 
 

Ekspozycja: od 13 czerwca do 14 lipca 2018 
Galeria czynna: 
od środy do piątku 12:00 – 18:00 
                     soboty 12:00 – 16:00

 
 
 
 
Reportaż z wernisażu wystawy (autor: Andrzej Skowroński)
 
 
 
 
 
O WYSTAWIE:

Artyści zadali pytanie: Czy zanikające branże i zawody mogą być pomysłem na przyszłość?

Technika ręcznego wytwarzania zawsze była okryta magią i tajemnicą, a sztuki wytwarzania nie ujawniano nawet przed krewnymi. Metody pracy rzemieślnika można było tylko analizować poprzez kształt, użyty surowiec i stopień skomplikowania czy jak w branży spożywczej smak.
Zawody i branże obecnie zanikające mają szansę przetrwania tylko wtedy, gdy będziemy je wspierać, dokumentować i przekazywać tą wiedzę kolejnym pokoleniom. Przy takim podejściu branże zanikające mają szansę stać się dla kolejnych pokoleń alternatywą przy wyborze zawodu lub chęcią kontynuacji tego co robią nasi rodzice i dziadkowie.
Zadania takiego podjęli się twórcy obrazu w ramach projektu realizowa- nego przez Okręg Kujawsko-Pomorski ZPAF pt. „Chronione branże obszaru staromiejskiego Torunia w obiektywie artystów fotografików”, który ma ukazać i rozpropagować te branże wśród mieszkańców Grodu Kopernika, zachęcić mieszkańców jak i przybywających do Torunia gości z różnych rejonów Polski i świata do korzystania z usług oferowanych przez ludzi podtrzymujących tradycję.
Ma również uzmysłowić odbiorcy jak ważne jest aby wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie przetrwała bez względu na przemiany jakie zachodzą w obszarach aglomeracji miejskich, w tym przypadku w obszarze staromiejskim Torunia. 
 
Wybór był trudny, artyści skupili się docelowo na kilkunastu branżach.
 
W ramach wybranych branż zaproszono do projektu 28 zakładów rzemieślniczych mieszczących się w granicach obszaru staromiejskiego Torunia, w których to zakładach zostały wykonane sesje zdjęciowe przez artystów fotografików członków okręgu K-P ZPAF. 
 
Podczas wernisażu będzie można spotkać i porozmawiać z uczestnikami tego projektu.