KATALOG WYSTAWY 
do pobrania (PDF)

 


 

 

 

 Wystawa: INSCENIZACJA /obraz, obiekt, podmiot, aparat/

Autorzy: Olga Grybowicz, Magda Górska, Łucja Januszko, Julita Reder, Klara Skórska, Katarzyna Tykałowska, Kasper Hein, Jowita Kunicka, Dawid Lewandowski, Dominika Majewska, Joanna Reif, Sylwia Simson, Marta Sochacka, Milena Tomkiewicz oraz Jakub Wawrzak.


O WYSTAWIE:

Można powiedzieć, że inscenizacja towarzyszy fotografii od początków jej istnienia. Już pierwsze dagerotypowe portrety wymagały kilkuminutowych, statycznych „inscenizacji” fotografowanej osoby. Szczególnie popularna stała się w drugiej połowie lat 80. i w latach 90. XX wieku, wraz z rozwojem postmodernizmu. Inscenizacja, idąc za słownikiem języka polskiego, kwestionuje wiarygodność obrazu fotograficznego, przypomina o jego związkach z filmem, malarstwem, czy przede wszystkim – teatrem. Mogłoby się wydawać, że przez swoje niemal 200 lat istnienia temat ten został już całkowicie wyeksploatowany, jednak wciąż prowokuje młodych twórców do mierzenia się z nim.

To właśnie fotograficzna inscenizacja stała się jednym z tematów przygotowanych dla studentów czwartego roku Sztuki Mediów i Edukacji Wizualnej przez dr hab. Annę Kolę. Okazało się to zagadnieniem na tyle szerokim, że sprowokowało prace nie tylko różnorodne tematycznie – od inscenizacji miejsc, czy przedmiotów, po stylizowane portrety, ale też formalnie – od tradycyjnych „płaskich” odbitek fotograficznych, po trójwymiarowe obiekty.  (Dawid Lewandowski)


Wystawa ta jest prezentacją odmiennych postaw i różnych interpretacji zagadnienia, jakim jest fotografia inscenizująca, a swoją formułą nawiązuje do 4 z 5 rodzajów fotograficznej inscenizacji, którą zdefiniował niemiecki fotograf i teoretyk Andreas Müller-Pohle. Ekspozycja ta pokazuje obrazy rzeczywistości wykreowane przez samych fotografujących, urzeczywistnione na poziomie rejestracji obrazu fotograficznego, bądź jego postprodukcji. Prace te odnoszą się do osobistych doświadczeń ich autorów, związków rodzinnych, różnych aspektów naszego życia, czy filmowych inspiracji. Czerpiąc z różnych estetyk, w sposób bezpośredni nawiązują relacje z innymi dziedzinami sztuki, w tym rzeźbą, poprzez wprowadzenie trzeciego wymiaru do dwuwymiarowej fotografii. Powstałe obrazy i obiekty zostały zrealizowane w ramach Pracowni Fotografii, w Zakładzie Plastyki Intermedialnej UMK. (Anna Kola)

 

 
Wernisaż wystawy odbył się 21 marca 2018 
Ekspozycja w Małej Galerii Fotografii do 14 kwietnia 2018