Jerzy Riegel urodził się 10 stycznia 1931 r. w Bydgoszczy, w swoim miejscu na Ziemi mieszka do dnia dzisiejszego. Tu ukończył szkołę powszechną, uczył się Publicznej Średniej Szkole Zawodowej nr 1, pracując jednocześnie w Zakładach Graficznych Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Po 3 latach nauki na Wydziale Poligraficznym uzyskał kwalifikacje fotochemigrafa i na takim stanowisku pracował w Zakładach Graficznych do 1962 r. W 1958 r. poślubił Mariannę Bartynę, z którą ma dwie córki: Małgorzatę (1959) i Annę (1964). W latach 1962 – 1972 był zatrudniony w Drukarni Map Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, w 1965 r. otrzymał dyplom mistrza fotografii reprodukcyjnej. W 1972 r. powrócił do Zakładów Graficznych, gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę w 1988 r. W 1951 r. kupił pierwszy aparat fotograficzny Agfa Synchro Box formatu 6 x 9 cm i zaczął swoją przygodę z fotografią. Po wojnie w Bydgoszczy zaistniało prężne środowisko artystyczne, skupiające wybitnych rzemieślników i artystów fotografików, członków Okręgu Bydgoskiego Związku Polskich Artystów Fotografików: Jerzego Dulewicza, Jan Kiepuszewskiego, Zofię Kiepuszewską i Piotra Wiszniewskiego.  Na początku lat 1960. poligraficzny profesjonalizm i fotograficzna pasja Jerzego Riegla znalazły uznanie w oczach wybitnego artysty grafika i poligrafika Zygfryda Gardzielewskiego oraz jego żony Janiny, artysty fotografika.  J. Riegel został przyjęty do ZPAF w 1967 r. i zaczął częściej bywać w Toruniu, zwłaszcza po utworzeniu w naszym mieście siedziby Okręgu Toruńsko – Bydgoskiego w 1975 r. Uczestniczył we wszystkich wystawach okręgowych ZPAF po 1967 r. w Toruniu.  W 1987 r. uzyskał uprawnienia Ministerstwa Kultury i Sztuki rzeczoznawcy dzieł sztuki współczesnej w zakresie fotografii. Większość swoich zdjęć J. Riegel wykonał lustrzanką Pentacon Six TL na negatywach 6 x 6 cm. Zaprezentował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych, uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz prywatnych w kraju i zagranicą. Był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za twórczość fotograficzną i poligraficzną, ostatnio otrzymał zasłużony Srebrny Medal Gloria Artis. Jerzy Riegel jest osobistością cenioną i powszechnie szanowaną i lubianą, nie tylko przez artystów fotografii, ale i artystów malarzy grafików, rzeźbiarzy, bydgoskich i toruńskich.  Oraz poetów, gdyż sam jest-bywa poetą obrazu fotograficznego.


Tekst: Stanisław Jasiński