AUTORKA O WYSTAWIE:

Przedmiotem rozważań podjętych przeze mnie w cyklu barwnych kolaży był obraz hybrydalny – intermedialny – polikodowy, zawierający wiele wątków, technik i stylów. W komunikacie tym krzyżują się sprzeczności i zróżnicowania nie tylko w kontrastowej formie, ale i w przekraczaniu granic czystości obrazu i przyjętej konwencji na rzecz hybrydy związanej z nadmiarem i brakiem jednolitości i czystości formy, w której na jednej płaszczyźnie dochodzi do zetknięcia wielu kodów (znaków). Różnego rodzaju kody tworzą szczególną, zintegrowaną i wieloaspektową plastyczną jednostkę ekspresji. W każdym przypadku sposób kształtowania kompozycji i przekazywania informacji oparty jest na kontraście form, a na płaszczyźnie obrazu, odbywa się scalenie znaków wielu kodów. Mimo, że obraz przekazuje informacje w sposób całościowy i bezpośredni, a nie – jak słowa –opisowy i linearny oraz przynosi rezultat natychmiastowy i jest na pozór syntetyczny, przedstawia sytuację od razu i w całości, to sam w sobie może być niespójny i niejednorodny  tak pod względem technicznym jak i tematycznym.  Powierzchnia obrazu staje się przedmiotem gry ze schematami, ideami, konwencjami, spójnością form i jej brakiem. Na płaszczyźnie poszukiwań technicznych wykorzystane zostały obrazy, wykonane w technice fotografii bezkamerowej m.in. chemigrafii, fotogramu, bodyprint, które powstały bez użycia aparatu fotograficznego i stanowią zapis procesu naświetlania. Fotografie połączone zostały z obrazem generowanym komputerowo, który w samym warsztacie plastycznym i w oparciu o okresowość powstawania pracy przypomina bardziej obraz malarski, czyli inną formę plastyczną. Idąc dalej, można przeciwstawić obraz generowany, tradycyjnemu obrazowi fotograficznemu, który powstaje na jednej płaszczyźnie jednocześnie. Tym samym paradoksalnie obraz cyfrowy bliższy jest tradycjom malarskim niż samej fotografii.  W warstwie tematycznej wykorzystane zostały formy z wcześniejszych realizacji, m.in.: Ciałotwórcze - 2000 r., Obraz pozoru – 2007 r., Obraz rzeczywisty – 2007 r., Pozory rzeczywistości - 2009 r., Kod europejski – 2009 r., W rytmie Chopina – 2010 r., Kod cywilizacyjny – 2011 r.
 
O AUTORCE:
 
Zajmuje się fotografią, grafiką, malarstwem i instalacją, nauczyciel akademicki. Urodziła się 29 kwietnia 1973 roku w Toruniu. Mieszka i pracuje w Bydgoszczy. Ukończyła Liceum Plastyczne w Bydgoszczy. W 2000 r. zdobyła dyplom w pracowni prof. Wojciecha Bruszewskiego z plastyki intermedialnej oraz aneks z fotografii w pracowni prof. Zdzisława Mackiewicza na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2006 otrzymała dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 1999 - 2002  współpracowała z TVP Oddział w Bydgoszczy w zakresie realizacji grafiki komputerowej oraz oprawy plastycznej programów telewizyjnych. Od roku 2002 zarządza Centrum Artystycznym Eljazz w Bydgoszczy. Zajmuje się działalnością dydaktyczną oraz teorią z zakresu sztuk wizualnych. W latach 2005 - 2016 była wykładowcą Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, gdzie prowadziła zajęcia ze studentami Kulturoznawstwa oraz Architektury i Urbanistyki. Od roku 2008 pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Artystycznego Eljazz w Bydgoszczy, które organizuje międzynarodowe wydarzenia artystyczne: Bydgoszcz Jazz Festival oraz Europejską Akademię Jazzu. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Historii Fotografii
w Krakowie.