Marzena Wasikowska
"BIOSFERA"
 
 

BIOSFERA  to fragment dużej autorskiej wystawy pod oryginalnym tytułem "Earth’s Self Correcting Systems, Gold Coast series"

Cykl zdjęć z Gold Cost (Australia, Wybrzeże Pacyfiku) pokazując system samonaprawy Ziemi, nawiązuje do spowodowanych przez człowieka zmian klimatycznych. Cykl ten jest odpowiedzią na nasze kłopoty środowiskowe, a jednocześnie narastające w nas poczucie jedności z majestatem Natury. Stajemy przed Jej dziełem zastanawiając się, jaki mamy w tym udział. Projekt artystki odwołuje się do naszego pojęcia piękna, pokazując jednocześnie wpływ zmian klimatycznych na krajobraz wybrzeży. Pokazuje on nam, że najwyższym pięknem jest piękno Natury. Jednocześnie autorka wystawy nie jest zainteresowana dokumentowaniem wspaniałych krajobrazów, lecz stara się sprowokować widza do zastanowienia się nad naszą odpowiedzialnością za środowisko. Jeżeli będziemy czekać aż zmiany klimatyczne będą już nie do zniesienia, to przekroczymy ekologiczny punkt krytyczny, a straty będą nie do odrobienia. W swoich zdjęciach autorka bazując na aktualnie istniejących fragmentach krajobrazu, przedstawia prawdopodobną wizję przyszłości. Fotografia, jako wiarygodne medium czyni te fascynujące obrazy bardziej wymownymi. Wystawa była prezentowana również w Galerii Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.

 

O AUTORCE: 

Marzena Wasikowska urodziła się w 1962 r. w Sczecinie gdzie mieszkała do jedenastego roku życia. W roku 1974 wraz z mamą wyjechała na stałe do Australii. Ukończyła studia artystyczne w dziedzinie fotografii w Canberra School of Art. Pracuje jako wykładowca fotografii oraz historii sztuki na wyższych uczelniach w Australii.  Swoje prace prezentowała w wielu krajach świata a wiele z nich znalazło się w kolekcjach prywatnych i państwowych.