„Między historią a współczesnością - oblicza fotografii”

 

„Między historią a współczesnością - oblicza fotografii”  jest wystawą artystów fotografików Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Artystów Fotografików. Na wystawie jest zaprezentowanych około 50 prac fotograficznych. Autorzy: Jadwiga Elżbieta Czarnecka, Marek Czarnecki, Kinga Eliasz, Zbigniew Filipiak, Adam Fisz, Dariusz Gackowski, Dariusz Grożyński, Stanisław Jasiński, Witold Jurkiewicz, Maciej Kastner, Anna Kola, Jacek Kutyba, Marek Noniewicz, Maciej Pasieka, Jerzy Riegel, Justyna Rojek, Marcin Sauter, Andrzej R. Skowroński, Jacek Szczurek, Wojciech Woźniak.

Fotografia zbliża się do jubileuszu 180 lecia od dnia ogłoszenia wynalazku dagerotypii w roku 1839 w Paryżu. Metalowe blaszki z dagerotypami konkurowały w tamtym czasie z wynalezionymi dwa lata później papierowymi talbotypiami, wykonywanymi jako technika papierowego negatywu i kopii, których ilość możliwa do wykonania z negatywu była prawie nieograniczona. 
Już na samym początku istnienia wynalazku fotografii pierwsi jej entuzjaści mieli do wyboru niepowtarzalne dzieło z zamienionymi lewą i prawą stroną oraz niedoskonałe dzieło z wadami wynikającymi z faktu, że papier jako podłoże negatywu przekazywał w procesie kopiowania nie tylko zarejestrowany obraz, ale również strukturę jego papierowego podłoża. Obu autorów wynalazków oddzielał od strony południowej Kanał la Manche, nazywany od północnej strony British Channel.


Rozwój nauki i techniki jak również talent i inwencja twórcza kolejnych pokoleń fotografów doprowadziły w końcu do zaakceptowania fotografii nie tylko jako mechanicznego sposobu rejestrowania rzeczywistości ale również jako samodzielnej dziedziny twórczości uznawanej jako sztuka. 


Wiek XXI zaskoczył wszystkich przekształceniem fotografii opartej na materialnym sposobie jej wykonywania na zapis cyfrowy, będący czystą informacją zapisaną za pomocą narzędzi magnetycznych lub optycznych. Przemiana ta doprowadziła do olbrzymiego rozwoju i popularyzacji wykonywania zdjęć. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić kogoś, kto nie posiada przy sobie telefonu z wbudowanym aparatem fotograficznym lub patrząc z drugiej strony, posiada aparat fotograficzny z funkcją telefonu. Pokonane zostały bariery techniczne wykonywania zdjęć i ich przesyłania. 


Fotografia jest obecnie najważniejszym narzędziem komunikacji między ludźmi, będąc jednocześnie formą zabawy i rozrywki. Patrząc na to zjawisko z innego punktu widzenia, fotografia jest środkiem wypowiedzi autorskiej i dziedziną uprawianą przez twórców i artystów, którzy postanowili poświęcić życie tworzeniu fotografii, ulegając głębokiej fascynacji jej naturą i siłą wyrazu. 
Wystawa „Oblicza fotografii”  wpisująca się w cykl wystaw „Między historią a współczesnością”  jest zbiorową prezentacją artystów Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Autorzy zapraszają miłośników fotografii do własnego świata wyobraźni i do zapoznania się z wypowiedziami na temat czasów w których dane jest nam żyć. 
Marek Czarnecki

 

Reportaż z wernisażu - autor: Andrzej Skowroński